Välkommen till våra samlingar

Youtube

v.48

Måndag
18:00 Kvinnokraft
Tisdag
9:00-11:00 LP-frukost
18:30 Bibeln i fokus
Onsdag
9:00-11:00 LP-frukost
Torsdag
9:00-11:00 LP-frukost
19:00 Bön
Fredag
19:00 Tonår
Lördag
Söndag
11:00 Gudstänst

Josef Häggblad predikar

Annie Wahlström sjunger