Välkommen till våra samlingar

v.38

Måndag
18:00 Kvinnokraft
Tisdag
18:30 Bibeln i fokus

Stefan Sternmo. Ämne: Lewi Pethrus försoningssyn.

Onsdag
Torsdag
19:00 Bön
19:00 Internationell bön
Fredag
17:00 Tweens
19:00 Tonår
Lördag
Söndag
10:00 Gemensam gudstjänst

Broängskyrkan

Programblad

Ladda ner