Välkommen till våra samlingar

Youtube

v.42

Måndag
18:00 Kvinnokraft
Tisdag
9:00-11:00 LP-frukost
18:30 Bibeln i fokus
Onsdag
9:00-11:00 LP-frukost
Torsdag
9:00-11:00 LP-frukost
19:00 Bön
Fredag
19:00 Tonår

I Broängskyrkan

Lördag
Söndag
10:00 Tillsammansgudstjänst

I Broängskyrkan, Josef Häggblad predikar.