Välkommen till våra samlingar

v.48

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
19:00 Bön
Fredag
Lördag
Söndag
10:45 Digitala Äventyret

Ett nytt avsnitt på vår Youtube!

11:00 Adventsgudstjänst Online
17:00 Årsmöte för vår Barn- och Ungdomsverksamhet

Programblad

Här kan du ladda ner periodens programblad.

Ladda ner (.pdf)